Elk kind is geschikt, welk kind is voor wat voorbestemd?