Voorbereiding erfgenamen

Onderzoek

SpinOnderzoek

Algemeen

Onafhankelijk onderzoek voor en door vermogende families.  Als organisatie willen wij graag onderzoek doen om een vraagstuk in kwaliteit te verdiepen of om een perspectief toe te voegen. Deze vorm van onderzoek onderscheidt zich van onderzoek c.q. rapporten die zich richten op verklaringen van misstanden, zodat er een aanbeveling kan komen.

 

Vraagstukken

Vraagstuk 1 – Effect op de familie voor, tijdens en na de troonwissel

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden van 2006 tot 2009. In totaal hebben wij 2700 interviews geanalyseerd. Hiervan heeft SpinPerceptie in totaal 350 mensen persoonlijk geïnterviewd.  Dit onderzoek heeft de basis gevormd voor de wijze waarop wij trainen en de trajecten op maat in elkaar zetten. In totaal konden wij 21 segmentatie modellen opstellen waardoor wij in staat waren unieke nuances aan te brengen in het programma.  In onze optiek was de belangrijkste en onverwachte uitkomst dat het succes van de volgende generatie afhankelijk is van het geluk van de ouder(s) na de wissel.  Een effect dat we niet hadden verwacht, maar zeer begrijpelijk als je in het familiesysteem zit.

 

Vraagstuk 2 – Het geheim van een bestuurswissel bij “studentenverenigingen”

Dit onderzoek is gestart in 2019 en afgerond in 2020. Onze vraag was: hoe kan het toch dat studentenverenigingen al meer dan 100 jaar bestaan, met de wetenschap dat ze elk jaar wisselen van bestuur, zonder training of teambuilding? Wat is het geheim en kunnen wij hier iets van leren als familie? In dit onderzoek waren wij direct betrokken bij een wissel en is er veel research gedaan naar al bestaande onderzoeken. Er waren twee onverwachte uitkomsten. Het bestuur met het hoogste commitment naar elkaar bereikte de meeste doelstellingen, terwijl skills en kennis minder doorslaggevend bleken. Daarnaast werd er gebruik gemaakt van draaiboeken, die ten grondslag lagen aan alle procedures, in elke situatie. Wij waren onder de indruk van deze draaiboeken en hebben ze opgenomen in ons programma.  

 

Vraagstuk 3: Familie Balance Card voor Familie Beraad

Dit onderzoek start eind 2023 en zal worden uitgevoerd door twee Nederlandse studenten en twee studenten uit Zwitserland. Op dit moment zijn we de juiste onderzoeksvraag aan het formuleren. Het idee is om te onderzoeken of wij voor de Familie Beraden een score card kunnen ontwikkelen. Hierop worden de verschillende elementen, kwaliteit (waarden) en kwantiteit (data) in een score card geplaatst, om het besluitvormingsproces beter in kaart te brengen, waardoor de kwaliteit en consistentie van het overleg toeneemt.