Voorbereiding erfgenamen

SpinPerceptie - Spinperceptie

SpinPerceptie

Als erfgenamen worden voorbereid op het eigenaarschap van het totale familievermogen (en business), wordt het vermogen dan eigendom van deze nieuwe generatie of is het in bruikleen van de vorige of toekomstige generatie?

 

Manifest

De vraagstukken zijn van toepassing op eigenaren van familie (business) kapitaal met een family office, die het vermogen succesvol willen overdragen, in welke vorm dan ook, aan de volgende generatie. Deze bijzondere families zijn niet alleen financieel en zakelijk succesvol, maar ook in de ontwikkeling van toekomstige generaties en drukken hun familiewaarden uit in alles wat ze doen.  

Het vertrekpunt is de familie die de familie als familie definieert. Elke familie definieert zijn familie anders, soms zijn er adoptiekinderen, bonuskinderen, kinderen zonder bloedband, geen kinderen, dierbare familieleden van een andere bloedtak die meer als familie voelen dan de directe bloedband of verbindingen binnen gemeenschappen die de functie van familie overnemen.  Geen situatie is hetzelfde. Elke familie heeft zijn eigen tradities, opvattingen, waarden, ongeschreven wetten, samenstellingen van familieleden en geschiedenis.  

De strategische aansturing van familie, vermogen en business, waarin het welbevinden en continuïteit van het vermogen centraal staan, vindt plaatst in het Familie Beraad. Het Familie Beraad heeft als focus een generatielijn, dertig tot veertig jaar. Het Familie Beraad is het eerste orgaan waar de familie zijn contouren neerzet voor alle besturen die gelieerd zijn aan het familie(business)kapitaal. Centraal staat het ontwikkelingen van een gemeenschappelijk ethisch kompas. De kracht van het traject is dat alle familieleden behorend tot het familiesysteem, betrokken zijn bij het proces.

 

Vraagstukken

Vraagstuk 1 - Training op de asset allocaties van het familiekapitaal

Training op de asset allocaties van het familiekapitaal: kennis, kunde en besluitvorming. Waarvan je kennis kunt inkopen, kunde kunt leren, maar besluitvorming is meters maken.  

 • Spoor 1: trainen, trainen en nog eens trainen m.b.t. de opbouw, de performance en besluitvorming van en binnen de asset classes van de familie. De focus ligt - naast het opdoen van kennis - op het stellen van de juiste vragen en het voeren van de dialoog over de inhoud.
 • Spoor 2: een ander deel van het programma richt zich op het verstevigen van de individuele en collectieve identiteiten van de erfgenamen. Hoe sterker de identiteiten, hoe meer verdieping kan worden gegeven binnen een besluitvormingsproces om de continuïteit te maximaliseren.
 • Spoor 3: in de afgelopen jaren geven binnen families meer familieleden aan dat ze een rol willen vervullen binnen het invloedrijke systeem van vermogen en/of business van de familie. Op basis van kennis, kunde en ambitie trainen wij verschillende familieleden in rollen zoals STAK lid, RvC lid, Foundation, Art Collectie, positie onderneming, eigen onderneming, positie in Family Office of een rol in een van de asset classes.
 • Spoor 4: aandacht voor de balans tussen het toepassen van het gelijkheidsprincipe vanuit de ouder versus vrijheid van keuze van de volgende generatie. Het is een dunne lijn tussen de ruimte die kan en wordt gegeven aan de volgende generatie voor het vormgeven van hun eigen leven, met daarbij het maken van eigen keuzes, versus de verantwoordelijkheid van het familievermogen.

 

Vraagstuk 2 - Herijking familiekapitaal i.v.m. ethische bezwaren van de huidige of volgende generatie

Dit onderwerp wordt meer en meer op de agenda gezet door de familieleden. Een onderwerp waarvoor geen handleiding bestaat hoe ermee om te gaan of hoe aan te pakken. Samengevat is het een creatieproces en wordt pas duidelijk of het kans maakt, wanneer de laatste penseelstreken zijn gezet. Gezien de complexiteit van het traject hebben we de informatie m.b.t. sporen in het algemeen beschreven.

 • Spoor 1: onderzoek naar de impact van het onderwerp.
 • Spoor 2: inrichting/uitvoering noodscenario van de huidige situatie.
 • Spoor 3: vaststelling van het juiste vraagstuk: doen we als familie nog steeds het juiste, klopt de oorsprong van het kapitaal voor onze huidige of toekomstige generatie, past onze levensvisie bij de huidige koers van het familiekapitaal of willen de familieleden van de huidige en/of de volgende generatie een totaal ander leven inrichten, en loskomen van de verantwoording van het familiekapitaal?
 • Spoor 4: uiteenzetten van het vraagstuk door toevoeging van theoretische kennis, tijdslijnen, research, etc.
 • Spoor 5: het vraagstuk wordt voorzien van scripts en scenario’s.
 • Spoor 6: toetsing voorkeur scenario’s op meerdere deelgebieden.
 • Spoor 7: vormgeving transitiefase.

 

Vraagstuk 3 - Familiewaarden(cultuur) als fundament voor de continuïteit van de familie en het familie(business)kapitaal

Het is een groot goed om de continuïteit van het familie(business)kapitaal, het nalatenschap en de geschiedenis te verankeren in een familiecultuur.

 • Spoor 1: morele orde familie.
 • Spoor 2: vertaling naar (familie) waarden c.q. principes.
 • Spoor 3: opstellen van een geschiedenislijn en toekomst.
 • Spoor 4: opstellen of herijken van een collectieve familiepropositie – Familiemerk.
 • Spoor 5: vertaling naar asset allocaties.
 • Spoor 6: indien familie business: vertaling propositie, Business Merk en HR-mensbeeld.
 • Spoor 7: opstellen van rekenregels – aanspraak op het vermogen door alle familieleden.
 • Spoor 8: opstellen van een Family Culture Governance op maat.
 • Spoor 9: vertaling output spoor 8 naar de wettelijke documenten om het proces, de cultuur en afspraken te waarborgen.