Voorbereiding erfgenamen

SpinDokter - Spinperceptie

SpinDokter

Zakendoen kan niet alleen worden teruggebracht tot persoonlijk gewin, maar in onze ogen is ondernemingszin nauw verbonden aan de essentie van het bestaan, met onze visie op de wereld en onze houding ten opzichte van de maatschappij.

 

Manifest

Spindokter heeft tot doelstelling om met al onze kennis bij te dragen aan families die geen middelen/geld hebben om adviseurs in te huren om hun continuïteit van de familie business en welbevinden van de familie te waarborgen.

Wij zijn van mening dat impact creëren of het verschil maken gaat over wie je bent in relatie tot de ander. Om deze reden hebben wij gekozen om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven door het aanbieden van kennis en kunde, met een non-profit instelling. Iedereen die bij ons werkt wordt ook verzocht om hieraan bij te dragen.

Familiecodes cq familie-eer is een sterk fundament en soms zien wij dat deze ongeschreven verbintenis zaken buiten de deur kan houden om ondernemingen te laten groeien. Simpel gezegd, als ondernemingen kunnen groeien maken ze het verschil in de gemeenschap door banen, welvaart en perspectief. Met misschien wel de hoop dat er ruimte ontstaat voor ontwikkeling, om het systeem te doorbreken. Wij dragen bij door in delen van de wereld families te onderwijzen hoe ze afspraken kunnen maken, vertaald naar de cultuur en gewoontes.

Om dit te realiseren wordt de omzet uit onze Next Gen programma’s voor vermogende families in dit orgaan gebruikt. Op deze manier helpen families elkaar opnieuw ongeschreven door onze verbinding.

SpinPerceptie traint de erfgenamen, SpinTurnaround creëert een veld voor erfgenamen om te ondernemen en SpinDokter is een missie met en van hoop.

 

Vraagstukken

Vraagstuk 1 – Summit voor erfgenamen

Twee keer per jaar geven wij ergens ter wereld een summit voor erfgenamen. In dit programma, dat een week beslaat, wordt een extract aangeboden om inzicht te geven c.q. voor te bereiden op het toezichthouderschap als erfgenaam op het familie(business)kapitaal.

 

Vraagstuk 2 – Foundation “familiecodes fundament continuïteit business”

Samengevat overleggen wij met verschillende ambassades en NGO’s om de juiste setting en doelgroep te bereiken. Wegens COVID-19 hebben wij ons programma drie jaar on hold moeten zetten. Wij verwachten dat wij eind 2022 de agenda voor 2023 en 2024 kunnen communiceren.

 

Vraagstuk 3 - Publicatie: boek

Release 2024