Voorbereiding erfgenamen

Bemiddeling familieleden

FAMILIE – NEXT GENERATION

 • SpinGeneration – perspectiefplan voor alle familieleden, plaatsen van de familie in formatie, inrichting FamilieTank waarin alle familieleden met werkelijk budget ervaring opdoen.

 • SpinFamilieBeraad – inrichting FamilieBeraad met alleen de bloedlijn, toewijzen portefeuilles per familielid.

 • SpinToelage – opstellen rekenregels voor doelstelling en hoogte toelagen familieleden.

 

 


 

 • SpinGeneration
  • Perspectiefplan voor alle familieleden waarin de familie in formatie wordt geplaatst m.b.t. ambities, doelstellingen, verwachtingen en inrichting van de eerst volgende challenge. 
  • FamilieTank implementatie, uniek breed familie programma waarin verschillende familieleden op basis van leeftijd, positie binnen de familie en toekomstige taken in een groep worden geplaatst en vervolgens onder leiding van een mentor op basis van een werkelijk budget investeren in 5 verschillende units. Master classes ondersteunen theoretisch het programma. 
  • Scenario’s m.b.t de (nieuwe) veilige, maatschappelijke en sociale positie van uw familieleden.  
 • SpinBeraad
  • Inrichting FamilieBeraad qua onderwerpen, genodigden (exclusief voor de bloedlijn) en frequentie.
  • Toewijzen van verantwoordelijkheden, resultaten en bevoegdheden.
  • Optioneel: inrichten van een familie governance waarin afspraken mbt wijze van bestuur, gedragscode en het toezicht op de organisatie worden vastgelegd. 
 • SpinToelage
  • Opstellen van rekenregels en budgetten waarop de toelage per familielid wordt vastgesteld.
  • Ontwikkelingstraject waarin familieleden worden voorbereid om hun vermogen te beheren en te laten renderen.
  • Masterclass o.a. omgang met maatschappelijke en sociale positie Rijk geboren of Rijk geworden.